رویداد تعاملی کویلو

رویداد تعاملی کویلو

محصولات تعاملی کویلو

رویداد تعاملی کویلو

از سال ۹۵ که محصولات کویلو لانچ شد پروژه‌های سمپلینگ و پروموشن ٬ رویداد تعاملی و … توسط آژانس نئولاین اجرا گردید.
یکی از این پروژه‌های اجرا شده٬ بازی‌های تعاملی در نقاط فروش محصولات کویلو بود٬ این پروژه بصورت چرخشی بوسیله ون برندد شده در استان‌های تهران ٬  مازندران ٬ البرز در بازه زمانی بازگشت به مدرسه (Back To School) اجرا گردید.

جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید :

  • خدمات : سمپلینگ و پروموشن ٬ ایونت ٬ رویداد خلاق ٬ POSM (اقلام تبلیغاتی)

  • فروشگاه‌های شهرکتاب ٬ لوازم‌التحریرها ٬ فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ایونت‌های مختلف

  • تعداد نیرو‌های پروژه :‌۲۰ پروموتر

  • شهر‌های پروژه : تهران ٬ مازندران ٬ کرج ٬ شیراز ٬ اصفهان ٬ مشهد ٬ رشت ٬ تبریز

  • مدت همکاری : ۳ سال

رویداد تعاملی کویلو

از سال ۹۵ که محصولات کویلو لانچ شد پروژه‌های سمپلینگ و پروموشن ٬ رویداد تعاملی و … توسط آژانس نئولاین اجرا گردید.
یکی از این پروژه‌های اجرا شده٬ بازی‌های تعاملی در نقاط فروش محصولات کویلو بود٬ این پروژه بصورت چرخشی بوسیله ون برندد شده در استان‌های تهران ٬  مازندران ٬ البرز در بازه زمانی بازگشت به مدرسه (Back To School) اجرا گردید.

جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید :

  • خدمات : سمپلینگ و پروموشن ٬ ایونت ٬ رویداد خلاق ٬ POSM (اقلام تبلیغاتی)

  • فروشگاه‌های شهرکتاب ٬ لوازم‌التحریرها ٬ فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ایونت‌های مختلف

  • تعداد نیرو‌های پروژه :‌۲۰ پروموتر

  • شهر‌های پروژه : تهران ٬ مازندران ٬ کرج ٬ شیراز ٬ اصفهان ٬ مشهد ٬ رشت ٬ تبریز

  • مدت همکاری : ۳ سال

نمونه کارهای مرتبط

مشتریان ما

نمونه کارهای مرتبط

مشتریان ما

ارتباط با ما

برای تماس با ما کلیک کنید