اسمارت شلف شامپو کلییر

اسمارت شلف شامپو کلییر

اسمارت شلف حرکتی

اسمارت‌شلف شامپو کلییر

اسمارت‌شلف شامپو کلییر

برند کلییر یکی از برند‌هایی است که شرکت یونیلیور جهت معرفی آن در فروشگاه‌های زنجیره‌ای از اسمارت شلف صوت٬ نور و حرکت استفاده نمود تعداد اجرا شده اسمارت شلف لوکس ۳۰ دستگاه و بمدت ۳ ماه در بازه زمانی اسفند ۱۳۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰ ماه بود.

  • خدمات : اسمارت شلف (نور – صدا – حرکت)

  • فروشگاه‌های شهروند ٬ هایپر‌می

  • تعداد دستگاه‌های پروژه :‌ ۳۰ دستگاه

  • شهر‌های پروژه : تهران ٬ مازندران

  • مدت همکاری : ۳ ماه

اسمارت شلف حرکتی

اسمارت‌شلف شامپو کلییر

برند کلییر یکی از برند‌هایی است که شرکت یونیلیور جهت معرفی آن در فروشگاه‌های زنجیره‌ای از اسمارت شلف صوت٬ نور و حرکت استفاده نمود تعداد اجرا شده اسمارت شلف لوکس ۳۰ دستگاه و بمدت ۳ ماه در بازه زمانی اسفند ۱۳۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰ ماه بود.

  • خدمات : اسمارت شلف (نور – صدا – حرکت)

  • فروشگاه‌های شهروند ٬ هایپر‌می

  • تعداد دستگاه‌های پروژه :‌ ۳۰ دستگاه

  • شهر‌های پروژه : تهران ٬ مازندران

  • مدت همکاری : ۳ ماه

نمونه کارهای مرتبط

مشتریان ما

ارتباط با ما

برای تماس با ما کلیک کنید