اسمارت شلف فرمند

اسمارت شلف شکلات صبحانه فرمند

اسمارت شلف شکلات صبحانه فرمند

یکی از اولین برند‌هایی که از اسمارت شلف استفاده نمود٬ برند فرمند بود که با استفاده از ۱۲ دستگاه اسمارت شلف حرکتی در سوپرمارکت‌ها٬ شعار خود را (فرمند به شیرینی لبخند) دقیقا در زمان انتخاب محصول٬ برای مخاطبین پخش نمود.

  • خدمات : اسمارت شلف (نور – صدا – حرکت)

  • سوپرمارکت‌های تهران

  • تعداد دستگاه‌های پروژه :‌ ۱۲ دستگاه

  • شهر‌های پروژه : تهران

  • مدت همکاری : ۲ ماه

اسمارت شلف شکلات صبحانه فرمند

یکی از اولین برند‌هایی که از اسمارت شلف استفاده نمود٬ برند فرمند بود که با استفاده از ۱۲ دستگاه اسمارت شلف حرکتی در سوپرمارکت‌ها٬ شعار خود را (فرمند به شیرینی لبخند) دقیقا در زمان انتخاب محصول٬ برای مخاطبین پخش نمود.

  • خدمات : اسمارت شلف (نور – صدا – حرکت)

  • سوپرمارکت‌های تهران

  • تعداد دستگاه‌های پروژه :‌ ۱۲ دستگاه

  • شهر‌های پروژه : تهران

  • مدت همکاری : ۲ ماه

نمونه کارهای مرتبط

مشتریان ما

ارتباط با ما

برای تماس با ما کلیک کنید